Foto Patrick van Emst
‘DOE MEE MET BZT SHOW MUZIEKWEDSTRIJD!’ - 12 tv-uitzendingen en groots kerstgala ter promotie van muziekonderwijs

Enkele ambassadeurs van Méér Muziek in de Klas, onder wie Joop van den Ende en Erik Scherder hebben gisteren in het tv- programma De Wereld Draait Door alle hoogste groepen van de basisscholen van Nederland opgeroepen mee te doen aan de grootste muziekwedstrijd van Nederland. Méér Muziek in de Klas zet zich de komende jaren in om structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen.

Onder het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, worden de scholen aangemoedigd zich in te schrijven voor de wedstrijd die te volgen is op internet en via twaalf speciale uitzendingen van de BZT Show bij NPO Zapp op 3. Koningin Máxima doet als erevoorzitter van het platform van ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, samen met de presentatoren Jetske van den Elsen en Pepijn Gunneweg, ook een oproep tot inschrijving via een speciale videoboodschap.

BZTband XXL Muziekwedstrijd en optreden voor de koningin
De ambassadeurs dagen de klassen uit een met elkaar gemaakt muziekstuk in te zenden via de site www.meermuziekindeklas.nl Inzenden kan in een van de voorgestelde categorieën: van huis-tuin-en-keuken-percussie, pop, orkest, rap tot bodypercussie. 100-120 klassen worden op basis van hun inzending uitgenodigd  voor de audities in juni. Dertig klassen mogen daarna door naar de volgende ronde: een van de speciale uitzendingen van het populaire Zapp programma De BZT Show (NPO3/KRO-NCRV), gepresenteerd door Pepijn en Jetske. Kinderen thuis en een deskundige jury selecteren in de BZTshow de finalisten die deel uit gaan maken van de BZTband XXl. Klassen die doorgaan worden gekoppeld aan hun eigen bekende muzikale superheld. De klassen die de finale bereiken, vertolken tijdens een galafeest in theater Carré een speciaal voor deze wedstrijd gemaakte compositie van Henny Vrienten. Koningin Máxima is daarbij eregast en de NPO zendt dit gala uit in december.

Méér Muziek In De Klas
Muziek maken is leuk, maar ook heel belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: de VandenEnde Foundation, de NPO, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de PO-Raad. Minister Bussemaker (OC&W) stelt 25 miljoen beschikbaar om de komende jaren structureel muziekonderwijs te realiseren, waarvan 20 miljoen via de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs beschikbaar is voor scholen. De VandenEnde Foundation helpt onder andere bij het werven van andere private financiers en fondsen. 

www.meermuziekindeklas.nl

Joop van den Ende: 'Ik juich het initiatief Méér Muziek in de Klas' van harte toe want een land zonder cultuur is een arm land. Muziek en cultuur kunnen je leven verrijken en daarom kun je er niet vroeg mee in aanraking komen. Ik gun ieder kind om al op jonge leeftijd de kans te krijgen iets met muziek te doen.'

Minister Jet Bussemaker: ‘Muziek inspireert, spreekt je verbeelding aan en ontwikkelt je creativiteit. Ook biedt muziek schoonheid en plezier, in een taal die we állemaal kunnen verstaan. Muziekonderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot creatieve volwassenen en is een belangrijk onderdeel van mijn ambities voor het cultuuronderwijs.’

Presentator Pepijn Gunneweg: “Muziek maken is eenvoudiger dan je denkt. Ook in een klas. Een te gekke percussiesessie op 26 broodtrommels kan een prachtig muziekstuk opleveren! Ik ben benieuwd naar de inzendingen van de klassen.”