God is een Moeder door Toneelgroep Oostpool en Adelheid+Zina

Over de complexe verhouding tussen moeders, homoseksualiteit en religie 

Marcus Azzini van Toneelgroep Oostpool en Nazmiye Oral van Adelheid+Zina gaan een bijzondere samenwerking aan. Azzini en Oral maken én spelen het uiterst persoonlijke God is een Moeder. Een voorstelling over de liefdevolle en complexe relatie tussen moeders, hun homoseksuele kinderen en God. De persoonlijke (levens)verhalen van Azzini en Oral én de verhalen van moeders en homoseksuele zonen en dochters uit diverse religieuze gemeenschappen in Nederland vormen het vertrekpunt. De eindregie is in handen van Adelheid Roosen.

Hoe is het om anders te zijn? Zowel Marcus Azzini, homoseksueel met een katholieke achtergrond, als Nazmiye Oral, dochter die tegen de tradities van haar Turkse islamitische ouders inging, hebben daar ervaring mee. En vragen zich af: Is de liefde van een moeder voor haar kind echt onvoorwaardelijk?

Marcus Azzini: “Wanneer het geloof sterker wordt dan de liefde voor het kind; daar is het mee begonnen. Als het om geloof gaat, heb ik het intuïtieve gevoel dat moeders er verandering in kunnen brengen. Dat de toekomst bij de moeders begint. Zij hebben de kracht om iemand onvoorwaardelijk lief te hebben. Om iemand te accepteren die anders is dan zij. Een vorm van erkenning zonder de ander te willen veranderen.”
Nazmiye Oral waarschuwt: “Ik heb ervaring met projecten die gemeenschappen en individuen bevragen op hun bestaansrecht, samenhang, autonomie en vergevingsgezindheid. En ik weet dat moeders hun kinderen als geen ander onherroepelijk kunnen verstoten. Verzoenen is geen vanzelfsprekendheid.”

Aanbellen bij de gemeenschap
Niet alleen hun eigen levens zijn de basis voor deze theatrale ontmoeting, ook de ervaringen van LHBTIQ’ers en hun moeders van diverse religieuze achtergronden worden gebruikt als inspiratiebron voor God is een Moeder. Adelheid+Zina trok het land in en sprak met religieuze moeders, zonen en dochters over moederinstinct en de (on)voorwaardelijke liefde voor God, voor je kind, voor jezelf. Hun openhartige verhalen over acceptatie, twijfel en verstoting maken de dilemma’s inzichtelijk en daardoor menselijk.

Nazmiye Oral: “Wij zijn vanuit Adelheid+Zina gewend om te werken vanuit research. De wijk ingaan, echt aanbellen bij de mensen. Om samen met hen tot een uitwisseling te komen. Deze creatieve botsing van verschillende levens vormt dan de basis van een stuk. In dit geval zullen de levensverhalen van Marcus en van mij ons uitgangspunt zijn, gespiegeld aan alle intense verhalen van de moeders en kinderen die we ontmoetten op onze tocht.”

God is een Moeder gaat op zaterdag 11 januari 2020 in première in Huis Oostpool en tourt t/m 20 maart door Nederland. Met Marcus Azzini, Nazmiye Oral en Sidar Toksöz. Eindregie: Adelheid Roosen.